Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

Ο Ναυαγός....

And I know what I have to do now.
I gotta keep breathing.
Because tomorrow the sun will rise. 
Who knows what the tide could bring?

Και ξέρω τι πρέπει να κάνω τώρα.
Χρειάζεται να συνεχίζω να αναπνέω.
Επειδή, αύριο ο ήλιος θα ανατείλει.
Ποιός ξέρει τι μπορεί να φέρει η παλίρροια?

Από την ταινία ο Ναυαγός (2000)

Αφιερωμένο σε  όλους τους ναυαγούς της σημερινής Ελλάδας!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...