Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2011

Steve Jobs

Μετά τη απώλεια του Steve Jobs, ήμουν πού περίεργη να μάθω για αυτόν 
τον τόσο δημιουργικό άνθρωπο!
Ύστερα απο λίγο search στο δίκτυο σας παραθέτω ένα απόσπασμα
μιας πολύ παλιότερης συνεντευξης του, που μου έκανε εντύπωση!
Μιλάει για τον θάνατο, πολύ πριν αυτός απειλήσει την ζωή του.....


"No one wants to die. Even people who want to go to heaven don't want to die to get there. And yet death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because Death is very likely the single best invention of Life. It is Life's change agent. It clears out the old to make way for the new. Right now the new is you, but someday not too long from now, you will gradually become the old and be cleared away. Sorry to be so dramatic, but it is quite true.

Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma — which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary."
“Innovation distinguishes between a leader and a follower.” 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...